Вести

  • Тиквешки гроздобер
    16.10 2023Тиквешки гроздобер
    Производството на грозје и вино во овој крај има длабоки корени. Античките Македонци и старите Римјани виновата лоза ја одгледувале со голема љубов и умешност, за што сведочат бројните археолошки артефакти, пронајдени во овој крај.
  • 24.07 2023Старт-ап Програма за Туристички Иновации
    Дали сте готови да ги трансформирате индустриите за патување, туризам и угостителство? Тогаш ова е Вашата шанса! Центарот за развој на Вардарски плански регион објавува повик за иновативни тимови, кои имаат старт-ап идеи или прототипи во областа на туризмот.