Општа Болница со проширена дејност

Општа Болница со проширена дејност
Телефон
ул. Шишка бб, Кавадарци
Галерија