Скара - Марија

Скара - Марија

Кога станува збор за скара во тој случај Ресторан „Марија“ е вистинското место за посета.

Неколку децениската традиција во подготвката на скара го издвојува Ресторан „Марија“ како по квалитет на дадената услуга, така и по специфичниот начин на подготовка на специјалитетите приготвени на скара.

Работно време
08:00 - 21:00
Приградска населба Глишиќ
Галерија