Пештерата Лилјарникот

Пештера Лилјарникот

Пристапот до оваа пештера е 8 км по асфалтен пат до Дреновската клисура. Од подножјето на реката Раец до пештерата се пристигнува за 30 минути, а самата пештера е долга 50 метри.

Карактеристично за оваа пештера е тоа што оваа пештера е неактивна, сува и има голема колонија на лилјаци. Во оваа пештера нема пештерски украси. Над оваа пештера се наоѓа пештерата Лоза или позната како Голубарникот позната по тоа што има широк отвор и една просторија помала од 100м².

с. Дреново
Тежина на пристап
Лесна
Галерија